Från bank till apotek – inga utmaningar är för stora för oss

Tillsammans med våra uppdragsgivare bygger vi allt från kontor till butiker och skolor. Vi utför total- och utförandeentreprenader i Storstockholm åt professionella beställare, och vi är särskilt bra på att bygga om i befintliga fastigheter – för nya användningsområden.

Jobbar i team

När du anlitar oss som totalentreprenörer tar vi fullt ansvar för projektet, och samordnar alla moment i arbete som ska göras – från projektering till utförande. Som utförandeentreprenörer utför vi arbetet som någon annan har tagit fram ritningar på.

I en leverans ingår oftast målaren, snickaren och rörmokaren – för att nämna några av våra underentreprenörer. Vi ser oss alltid som ett team, som tillsammans tar fram den bästa lösningen för ett projekt.

Exempel på uppdrag