Naturhistoriska riksmuseet

En kulturmärkt fastighet på Naturhistoriska riksmuseet behövde renoveras. Och det med gamla, traditionella hantverksmetoder och materialval. Med ett bra samarbete och duktiga hantverkare moderniserade vi ett hus som är över 100 år gammalt – utan att det syns.

Typ av lokal: Kulturhistorisk byggnad
Plats: Frescativägen 40, Stockholm
Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Yta: 250 m², fördelat på tre våningar
Färdigt: Hösten 2017

Typ av lokal: Kulturhistorisk byggnad
Plats: Frescativägen 40, Stockholm
Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Yta: 250 m², fördelat på tre våningar
Färdigt: Hösten 2017

Mycket att ta hänsyn till

Naturhistoriska riksmuseet ligger på Frescati i Stockholm och består av Sveriges största museibyggnad och flera kringbyggnader. En kulturmärkt fastighet från tidigt 1900-tal hade tidigare varit boende för gästforskare men nu stått tom i flera år. Vi fick i uppdrag att renovera huset – som skulle bli platskontor för driftpersonal och entreprenörer.

Beställaren ville att ytskikten skulle renoveras på liknande sätt som man gjorde för 100 år sedan. Nya installationer skulle även till, som ventilation, modern belysning och VA. Med i arbetet var antikvarier från Riksantikvarieämbetet, som gav sin syn på vad som skulle bevaras. För oss gällde det alltså att ta hänsyn till många olika aspekter och åsikter.

Hitta specialister på hantverk

En utmaning var att hitta de rätta hantverkarna för detaljarbetena. Vi tog in underentreprenörer som kunde traditionella tekniker för kalkbruk, puts och måleri. Det professionella utförandet och det goda samarbetet gjorde att uppdraget löpte på smidigt, även om vissa önskemål och instruktioner förändrades under tiden.

”När man jobbar på gamla sätt och med gamla material – då kan man inte arbeta så snabbt, utan allt måste ta sin tid.”

Nya funktioner – men gammal känsla

Under arbetets gång visade det sig att vi behövde göra större ingrepp än man trott från början. Vi putsade om, flyttade dörrar och rättade till fönster. Mekanisk ventilation installerades, och de gamla kakelugnarna finns kvar men utan funktion – för den ursprungliga känslan i villan.

Vi fick till ytskikten så att det verkligen följer det gamla huset, och samtliga medverkande i projektet är väldigt nöjda med det slutgiltiga resultatet.

Vill du veta mer om det här uppdraget?

Eller läs om fler jobb vi har gjort åt nöjda beställare.