Vi förvandlar fastigheter

Vi arbetar med ombyggnation i befintliga fastigheter. Ska en före detta bank bli ett apotek? Eller en reklamstudio? Inga problem för oss, vi är vana att ändra hela planlösningar i svåra miljöer. Och vi gör det med stor hänsyn till de hyresgäster som redan sitter i fastigheten.

Vi förenklar ombyggnaden för dig som beställer

I snart 30 år har vi förvandlat fastigheter för nya ändamål. När Magnus Öhman startade bolaget 1988 upptäckte han snart behovet av att hjälpa och avlasta fastighetsförvaltare vid stora ombyggnationer.

Exempel på projekt

Öhmans Bygg & Fastighets AB

Utför total- och utförandeentreprenader i Storstockholm.
Idag är vi är cirka 40 anställda som gör ROT-arbeten åt professionella beställare.

Kontakt

Tfn. 08-447 45 45
info@ohmansbygg.se

Instrumentvägen 18
126 53 Hägersten