Vi förenklar ombyggnaden för dig som beställer

Kvalitet i allt vi gör

I snart 30 år har vi förvandlat fastigheter för nya ändamål. När Magnus Öhman startade bolaget 1988 upptäckte han snart behovet av att hjälpa och avlasta fastighetsförvaltare vid stora ombyggnationer. Kvalitet genom hela byggprocessen är ett ledord för oss, och har varit ända sedan företagets begynnelse.

Vi gillar långvariga relationer

Flera av oss har varit med sedan starten på 80-talet, och även ett antal av våra uppdragsgivare. Det gör att vi har lång erfarenhet av många olika ROT-projekt och entreprenader. Långvariga och återkommande samarbeten bygger också upp kunskap och tillit – något som vi ser som avgörande för ett riktigt bra resultat.

”Kvalitet för oss är inte bara resultatet av vårt arbete. Det är att ha en smidig process hela vägen, från att man vill ha någonting gjort – till ett färdigt resultat.” 

Satsar på utbildning

Merparten av våra snickare har yrkesbevis, och utbildas löpande för att känna sig trygga i arbetet. Våra medarbetare är stolta yrkesmän som sätter en ära i att skapa en slutprodukt med kvalitet.

När vi rekryterar ser vi det som en självklarhet att de får relevant utbildning för arbetet vi ska utföra. Vi har också lärlingar hos oss regelbundet, för att ta vårt ansvar för att branschen ska gå vidare.

Tar vårt miljöansvar

En grundstomme i vårt arbete är att värna om miljön. Vi försöker minimera den miljöpåverkan som sker genom vår verksamhet och av de produkter vi använder. Vi följer och försöker överträffa rådande miljölagstiftning, och miljöhänsyn är ett riktmärke vid alla leverantörsutvärderingar.

Policyer

För att ta del av våra olika policyer går det bra att kontakta oss på info@ohmansbygg.se 

Certifikat