Wallquistska huset

En 130 år gammal fastighet på Villagatan skulle få en ny hyresgäst. Med ett bra samarbete och goda kunskaper om äldre hantverk, återskapade vi varsamt de ursprungliga detaljerna i det kulturmärkta huset. Samtidigt anpassade vi det utifrån dagens krav på tillgänglighet och säkerhet.

Typ av lokal: Kontor, kulturhistorisk byggnad
Plats: Villagatan 19, Stockholm
Uppdragsgivare: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Yta: 600 m², fördelat på tre våningar
Färdigt: Våren 2018

Typ av lokal: Kontor, kulturhistorisk byggnad
Plats: Villagatan 19, Stockholm
Uppdragsgivare: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Yta: 600 m², fördelat på tre våningar
Färdigt: Våren 2018

Bevara det ursprungliga

Wallquistska huset ligger på Villagatan i Diplomatstaden i Stockholm. Det byggdes 1880 efter Hjalmar och Axel Kumliens ritningar, och hade tidigare använts som gästboende för KTH. Nu skulle det bli kontor åt en ny hyresgäst, och vi fick i uppdrag att renovera och anpassa det gamla huset för en ny verksamhet.

Eftersom fastigheten är kulturmärkt innebar det en rad utmaningar. Alla förändringar vi gör ska vara osynliga, eller smälta in väl. De flesta fastigheter på Villagatan har unika gamla detaljer som ska bevaras, och det innebar att vi behövde gå varsamt fram i arbetet. En stor utmaning var att försöka anpassa det gamla huset till gällande lagar och regler.

Samarbetet avgörande

När man renoverar kulturmärkta byggnader är många människor involverade. Antikvarien hade en viktig roll i arbetet, och visste exakt vad som skulle sparas och hur bevarandet ska gå till. Här behövde vi vara lyhörda, för att arbetet skulle gå rätt till. Samarbetet fungerade väl, eftersom alla siktade mot samma mål och hade en god kommunikation.

”Det man gör är att återskapa i gammal anda. Vi renoverar varsamt dörrar och dörrfoder, som blir identiska kopior av det ursprungliga.”

Ta hänsyn till både gammalt och nytt

Renoveringen berörde planlösning för de nya hyresgästerna, ytskikt, kök och utseendedetaljer. Samtidigt som vi tog stor hänsyn till det gamla, behövde vi också följa dagens krav på säkerhet och tillgänglighet. Nödutrymning saknades, och vi byggde en ny spiraltrappa på utsidan av huset – på ett sätt som smälte in mot den gamla husfasaden.

Våren 2018 står Wallquistska huset klart för en ny hyresgäst – nyrenoverat men samtidigt med alla gamla ursprungsdetaljer kvar.

Villagatan_2
Villagatan
Villagatan_3

Vill du veta mer om det här uppdraget?

Eller läs om fler jobb vi har gjort åt nöjda beställare.