Statens fastighetsverk

Vi servar ett tiotal museer på Djurgården med olika typer av byggtjänster. Från att bygga nya trappor, till att handikappanpassa lokaler och demontera utställningar. Med lyhördhet och ett väl fungerande samarbete löser vi problem, i känsliga miljöer där det rör sig hundratals besökare.

Typ av lokal: Kulturhistoriska byggnader
Plats: Djurgården, Stockholm
Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Färdigt: Ramavtal till 2019

Typ av lokal: Kulturhistoriska byggnader
Plats: Djurgården, Stockholm
Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Färdigt: Ramavtal

Renoverar och anpassar museer

Statens fastighetsverk (SFV) äger och förvaltar Sveriges kulturarv, med 3 000 kulturhistoriska byggnader runtom i landet. I vårt ramavtal med SFV sköter vi om en rad museer på södra och norra Djurgården i Stockholm, bland annat Naturhistoriska riksmuseet, Vasamuseet, Historiska museet och Thielska galleriet.

Vårt uppdrag rör sig från stort till smått. Vi har bland annat satt in trettio nya takfönster på Historiska museet, men en annan dag bygger vi en rullstolsramp, demonterar en utställning eller renoverar en kulturmärkt dörr. Oftast löser vi problemen på plats, och sällan med färdiga ritningar.  

Varsamt arbete i känsliga miljöer

En utmaning med att arbeta med äldre och kulturmärkta byggnader är att anpassa dessa till dagens krav – men utan att det syns. Alla ska kunna ta sig fram, med rullstol eller med synnedsättning, och vi arbetar mycket med att tillgänglighetsanpassa museerna.

 När det rör sig om så pass känsliga miljöer är det höga krav på de material man tar med sig in, så man inte för med sig skadeinsekter till exempel. Man behöver också veta vilka arbeten som alstrar damm, och täcka in ömtåliga föremål i förväg.

God samordning är avgörande

Eftersom vi har arbetat tillsammans med museerna i flera år, har vi lärt oss deras verksamheter väl och hunnit skapa goda relationer. Att ha ett fungerande samarbete är otroligt viktigt, eftersom det handlar om mycket information och många åsikter – där alla behöver veta vem som gör vad och när. Detta eftersom det samtidigt rör sig flera hundratals besökare där vi arbetar.

Bleket_2
Bleket_3
Bleket_1

”Ett särskilt jobb var att skapa utrymningsvägar i de 100 meter djupa tunnlar som finns under Skansen. Under andra världskriget gömde man Sveriges silverskatt där, men därefter har det använts till att förvara utställningsföremål. Som Gustav Vasas skidor, till exempel.”

Vill du veta mer om det här uppdraget?

Eller läs om fler jobb vi har gjort åt nöjda beställare.