Silex Microsystems

I ett industriområde i Järfälla ligger en av Sveriges mest avancerade processventilationsanläggningar – som nu skulle bytas ut. Tack vare ett riktigt bra samarbete lyckades vi lyfta in en ny stor skrubber i ett industrihus, där det fanns ett flertal andra verksamheter igång.  

Typ av lokal: Industri
Plats: Bruttovägen 1, Järfälla
Uppdragsgivare: Stendörren fastigheter
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Yta: 500 m² teknikutrymme
Färdigt: Hösten 2017

Typ av lokal: Industri
Plats: Bruttovägen 1, Järfälla
Uppdragsgivare: Stendörren fastigheter
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Yta: 500 m² teknikutrymme
Färdigt: Hösten 2017

Industri med höga krav på ventilation

Silex Microsystems tillverkar elektromekaniska system på mikronivå. Deras fabrik ligger i Järfälla och nu skulle hela deras avancerade ventilationsanläggning bytas ut – något vi fick i uppdrag att lösa.

När man skapar teknologi på mikronivå är kraven på ventilation höga. Det ska vara rätt temperatur och rätt torrhet i luften. Anläggningens enheter skulle bytas ut helt, för att klara en dubbelt så hög kapacitet. Bland annat skulle en stor luftbehandlare på 25 m² bytas ut, en så kallad skrubber.

Lyfta bort taket för varje del

En stor utmaning var att det handlade om så pass stora komponenter att de behövde lyftas in med kran. Vi fick därför lyfta bort taket på 1 000 m² stort industrihus, för varje del som skulle in. Och då fick det inte regna. Det krävdes en enorm samordning mellan många olika människor för att det skulle gå att genomföra. 

”Det här är något vi aldrig gjort tidigare, det är roligt att man ens vågade sig på det. Men vi gör gärna svåra projekt.”

Vi byggde även ett helt nytt hus med en reningsanläggning för ventilation. Där gjorde vi allt från att flytta rör under marken, till att anlägga gräsmatta och bygga skorsten.

En kritisk vecka under sommaren

Under arbetets gång fanns det alltid andra hyresgäster på plats att ta hänsyn till, och vi behövde bland annat se till att brandgator var fria. En annan utmaning var att produktionen bara stannar av under vecka 29 varje år. Så när allt väl var på plats hade vi en vecka på oss för att serva, koppla på de nya aggregaten och den nya luftbehandlaren.

Men allt gick i lås, och den nya ventilationsanläggningen kom på plats utan problem. Beställaren var nöjd, och vi har fortsatt att göra jobb åt flera andra hyresgäster i samma industrifastighet.

Silex_3
Silex_4
Silex_2

Vill du veta mer om det här uppdraget?

Eller läs om fler jobb vi har gjort åt nöjda beställare.