Om oss

Öhmans Bygg & Fastighets AB startades 1988 och har ca 30 personer anställda. Vi utför i huvudsak total- och generalentreprenader inomhus i Stockholmsområdet. De flesta av våra kunder finns inom kommun och landsting eller är fastighetsbolag, restauranger, butiker och företag.

Vi bestämde från början att bygga vår verksamhet på kvalitet i minsta detalj. Det har inneburit en stark ställning på marknaden som vilar på ett förtroendekapital hos våra kunder.

Vår vision

Vi skall vara våra kunders, underentreprenörers och medarbetares självklara första val.

Vår miljöpolicy

Grunden för vårt miljöarbete är att värna om miljön. Miljöhänsyn är ett riktmärke vid alla leverantörsutvärderingar. Vår miljöverksamhet ska leda till ständig förbättring samt säkerställa att naturpåverkan orsakad av våra produkter eller vår verksamhet minimeras. Vi åtar oss att följa eller överträffa tillämplig miljölagstiftning. Skicka ett mail till info@ohmansbygg.se för att ta del av våra policys.


  • Öhmans bygg och fastighets ab

  • Instrumentvägen 18
  • 126 53 Hägersten
  • Tfn. 08 - 447 45 45